Práce s kyvadlem, LSVJ

Léčení pomocí LSV: postup pomocí kyvadla a tabulek při odstraňování problému.

Léčení pomocí LSVJ: postup pomocí kyvadla a tabulek při odstraňování problému.

Opět je to jen a jen práce energiemi. Můžeme buď pracovat s Vyšším já, což lze laicky vysvětlit jako soubor duší uvnitř nás na daleko vyspělejší úrovni než jsme sami , které nám pomáhají a mají přístup k našim „akášickým záznamům“ i k naším jednotlivým „aurickým tělům“. Nebo můžeme pracovat s Nejvyššími duchovními mistry, kteří mají ty samé přístupy jen s vyšším oprávněním a práce přes ně je rychlejší. Záleží na úrovni našeho duchovního postupu. Čím výše jsme, tím máme jakési vyšší „oprávnění“ pracovat s duchovně vyššími bytostmi. Důležité je správné napojení, protože práce s kyvadlem, jak je velmi dobře známo, přitahuje všechny možné bytosti, tedy ne jen ty světelné. Bez správného napojení se nám klidně může stát, že s námi bude hovořit v tom lepším případě nějaký diskarnát (škodící duše zemřelého), či bloudící duše a bude se vydávat za světelnou bytost, třeba za archanděla nebo se může vydávat za Kleopatru, či jiné známé osobnosti. Můžeme se takto spojit i s našimi blízkými zemřelými, ale toto bych nedoporučovala. Pokud se s někým takovým spojuji, tak vždy s nějakou světelnou ochranou, abych se nedostala někam, kam nechci, případně s nimi komunikuji prostřednictvím bytostí světla. Takže se neptám přímo zemřelých, ale ptám se bytostí světla, co mi případně chtějí říci. Toto ale celkově používám málo, protože máme žít v tomto světě a ne „tam“. Vlastně se mi to stane, když za mnou někdo z těchto dušiček přijde a chce odvést ke světlu nebo se mnou přijde rozloučit, jako můj děda a přinese mi vzkaz pro ostatní členy rodiny, co už nestačil říci. Nemám to ale moc ráda, jsou to těžké energie a necítím se v nich moc dobře.

Pro někoho se může zdát práce s kyvadlem jako velký podvod, že sami točíte kyvadélkem, ale ono to tak není. V duchu pokládám otázky a kyvadlo se buď točí doprava nebo doleva, nebo se kýve pouze do stran. Záleží, zda se člověk pouze ptá nebo zda něco nechává léčit. A´t je to situace, či nemoc. Pomocí kyvadla lze téměř vše. Můžete se ptát na otázky ano, ne. Můžete zjišťovat pomocí tabulek stav své životní energie, můžete zjistit svůj krevní tlak, teplotu nebo si nechat vytestovat, který z léčivých kamenů by pro vás byl vhodný, kterou čakru máte zablokovanou, které aurické tělo je potřeba srovnat, zda máte nějaké „nadpřirozené“ schopnosti, jaké jsou vaše negativní energie, zda vás neovlivňuje v negaci nějaký archetyp, co potřebujete zpracovat, abyste se posunuli dál, co je potřeba změnit. Pomocí kyvadla, Vyššího Já nebo Mistrů můžete vše nechat léčit, čistit, odblokovávat, harmonizovat, vitalizovat. atd. Opravdu lze téměř vše.

Ale rozhodně nikomu nemohu slíbit, že když přijde s problémem, který je potřeba řešit, že ode mne odejde a bude vše tak jak si představuje. Je důležité si uvědomit, že já, kyvadlo, ani duchovní bytosti, které vlastně celou práci dělají, nemůžeme změnit něco, co vy sami nezměníte. Co tím myslím? Představte si, že jdete po nějaké cestě, je na ní samý klacek, samý kámen,občas výmol. Vy jdete vpřed, ale pomalu a občas zakopnete, občas někam spadnete, občas zabloudíte nebo si spletete směr a jdete zase zpátky, prostě to jde ztěžka dopředu a jste unavení a vyčerpaní a cíl je tak strašně daleko. Na řadu přijde ale jakási čistící četa prostřednictví mého kyvadla a energií a začne pracovat. Odklízí kameny, narovnává cestu, dá k cestě směrovky, abyste nezabloudili. ALE…..po té cestě dál musíte jít SAMI. Oni JEN tu cestu uklidí, aby nebyla tak znečištěná, odstraní nánosy bahna a nasměrují vás. Pokud ale po té cestě půjdete a budete dál dělat to, co jste dělali dříve, aniž byste si uvědomili, kde byla chyba, tak se postupem času ta cesta zase zaneřádí a zase budete padat a brodit se. Pokud se ale ponaučíte a něco změníte, tak se vám půjde s lehkostí a začne se něco měnit a uvidíte, že vlastně to není boj, ten život, ale že je to vlastně dar. Být tady a teď. Na každém terapeutovi, který s vámi takto bude pracovat je, aby vám vaše chyby vysvětlil. Vysvětlil to, co můžete změnit a jak to máte změnit, abyste se měli lépe. Respektive žili radostněji. Práce s kyvadlem je velmi zodpovědná. Může pomoci, ale při nesprávném použití může i ublížit. A jak je známo,jedna chyba potřebuje dalších deset kroků k nápravě.