Výklad mariášek

Toto je základní nástin, jak s kartami pracuji

Zkrácený výklad: "Jedná se o  dlouhodobější záležitost, která odvádí od šťastného pocitu. Nicméně nastává posun a pomoc a situace je v řešení. Je prováděna správná léčba, která povede k vyřešení problému."

Zkrácený výklad: “Jedná se o dlouhodobější záležitost, která odvádí od šťastného pocitu. Nicméně nastává posun a pomoc a situace je v řešení. Je prováděna správná léčba, která povede k vyřešení problému.”

a jak je cítím já. Nemusí se shodovat s ostatními kartáři. Každá karta má svůj význam, ale sama karta většinou nic obšírného nevypoví, důležité je spojení jednotlivých karet a také kolik karet k výkladu použijete. Já vykládám velkou tabuli, to je všech 32 karet, kdy základní otázkou je“Kde se ve svém životě právě nacházím?“. Protože v tomto výkladu je obsažena minulost, přítomnost i budoucnost většinou vše v rozmezí cca 2-6 měsíců, podle toho, co se zrovna okolo vás „točí“, tak je dobré tento výklad opakovat nejdříve po měsíci, ideálně po 3-6 měsících. Nejčastějším způsobem, kterým ale vykládám je na šest nebo někdy sedm karet. Zde je možné se ptát na konkrétní otázku, problém. Pak lze ještě táhnout pouze jednu kartu z balíčku na otázku ANO-NE a odpověď záleží na tom, zda je tažená karta pozitivní nebo negativní. Tento způsob ale moc nepoužívám, protože dle mne je lépe si nechat problém trochu vyložit a vidět v něm další spojitosti, než jen striktně si nechat říci ANO-NE. Nic není černé nebo bílé.