Jak pracuji, co mohu nabídnout a jak pomoci

Neumím dělat zázraky, ani vám je neslíbím, i když na ně věřím. Pokud vyhledáte moji pomoc, pak je potřebná spolupráce. Toto se netýká výkladu karet – mariášek. Ty vám řeknou, jak to bylo, je nebo bude. Záleží na vás, zda informace přijmete jako možnou cestu nebo ne. Pokud ale máte nějaké bolístko ať na těle nebo dušičce, pak pro zlepšení, či absolutní vyléčení je potřebná vaše spolupráce. Na terapii s vámi od vás nic nepotřebuji, jako třeba fotky. Stačí mi rozhovor.

Můžete přijankh-709688_1280ít s konkrétní prosbou, co byste chtěli. Vyložit karty, rozebrat situaci, případně ji nechat vyčistit, odstranit bolest. Jaké techniky při terapii zvolím, je na mne. Toto se opět netýká výkladu karet. Tam je dané, že chcete vyložit karty. Ale předesílám , že ani na výklad nepřijdete jen tak. Necháte si vyložit karty v době, kdy máte nějaký problém, v něčem si nevěříte, máte obavy. I když jsem s kartami začínala a používala je denně k osvětlení čehokoli, nyní používám raději techniky k odstranění problému. Karty samotné vám je neodstraní. I když samozřejmě, někdy stačí vyložit karty, něco k nim říci a je možné, že si to, co je ukryto mezi řádky uvědomíte, změníte se a půjdete po cestě lehčeji. Ze zkušeností ale také vím, že ve valné většině případů to takto nefunguje. Také již vím, že když někdo chce vyložit jen karty, tak je zaměřen pouze a jen na “výsledek” a to co je okolo, tak “neslyší”. Ale i toto je určitá cesta. Někdy mezi výkladem a ochotou něco přijmout, respektive uvědomit si právě to mezi řádky, je opravdu dlouhá doba. Třeba i několik let a má to tak být. Takže pokud budete chtít jen vyložit karty nebudu Vás od toho odrazovat. Vy sami ucítíte, zda chcete jen slyšet to, co karty říkají nebo  na sobě i pracovat.

Při samotné terapii používám kombinaci technik. Diagnostiku pomocí kyvadla, automatickou kresbu a písmo, čištění pomocí kyvadla a energií, karty. Například máte problém s partnerem. Přes karty se mohu podívat jaký vztah má on k vám a jaký vy k němu a jak se vztah bude vyvíjet dál. Pomocí tužky a papíru si nakreslím, jaké energie mezi sebou máte. V jakém časovém období třeba vznikl tento problém, či zda do něj zasahuje nějaká jiná osoba (rodiče, milenka, milenec, děti a jiní). Pak mohu pomocí energií a mých rukou přímo daný problém čistit nebo pomocí kyvadla zjistit případné bloky léčby a nechat také čistit. Mohu přímo do problému zaslat pozitivní energie, vytvořit ochranný obal u věcí, osob. Samozřejmě, že během celé terapie s vámi hovořím a ke všemu říkám, jak byste měli a co byste měli v sobě změnit. Vše je individuální a nedá se stanovit přesný postup. Ten volím vždy až při terapii a jejím průběhu. Terapie může být jak při osobním setkání, ale i na dálku. Pro důvěru ale doporučuji první setkání osobního rázu. Vy uvidíte moji práci a i komunikace je lehčí. Můžete ihned reagovat, říkat své pocity a můžeme se s vaším problémem dostat při řešení dál. Pokud je problém vážnější, doporučuji více osobních setkání a pokud je potřeba nějaké větší čištění, tak v kombinaci terapií na dálku. Na dálku znamená, že se dohodneme, jakým způsobem a co budu u vás řešit a pak sama bez vás již daný problém čistím, harmonizuji. Při dalším setkání, když budu mít práci hotovou, můžeme postupovat dál, říci si, co se změnilo, vaše pocity, reakce vaše a okolí. Zde je opravdu potřebné, abyste spolupracovali. Tedy znamená to změnění svých postojů, či uvědomění si některých zákonů Universa. Například co zasejeme, sklidíme. Nemůžeme změnit ostatní, ale pouze sami sebe. Nikdy není pouze jedna cesta a jedno řešení, ale více cest a více řešení, které při terapii najdeme, a které se týkají řešení vašeho konkrétního problému a vás. Také je ale třeba si uvědomit, že pokud se s nějakým problémem potýkáte delší dobu, není možné, aby byl vyřešen během pár dnů.

Toto se týká i odstraňování bolesti. Pokud nezměníte sami sebe a neuvědomíte si některé věci, a to, že vše má svoji příčinu, tak lze sice bolest odstranit, ale je to jen dočasné. Nicméně, ráda i tak pomohu a pokusím se vám nemoc, či bolest odstranit. Někdy právě to uvědomění si a změna postojů potřebuje větší čas, abyste se vůbec chtěli změnit nebo připustili, že tato možnost existuje. Mým úkolem není vás nutit ke změně, ale pomoci vám alespoň nějak, abyste se cítili lépe. Tedy i tím, že vás něco nebude bolet, i když to bude třeba jen dočasné. A pokud není možné, abychom se sešli mohu vaše bolesti odstraňovat i na dálku.

Aby se nemoc nevrátila nebo aby byla bolest odstraněna natrvalo, musí se odstranit původní příčina. Toto vše ale za předpokladu, že některé tyto věci již nejsou dány, tedy karmické. Karmu nelze odstranit jak mávnutí proutkem, je třeba ji odžít, ale průběh lze zmírnit. Pokud tedy nezasahuje karma, pak například příčina bolavého kolena, když upadnete, není to, že jste upadli a narazili si ho, ale tkví v tom, že něco děláte špatně. Je potřeba se zastavit, odkrýt problém a začít ho řešit. Protože když toto neuděláte, tak si příště můžete nohu zlomit nebo si koleno narazíte znovu. Zrovna tak jako příčina bolesti zad není v tom, že jste v práci ohnutí nebo vás ofouklo, ale v tom, že na zádech nesete přílišnou tíhu, ať v nevyřešených vztazích s rodiči nebo v materiální rovině. Takže mohu pomocí energií odstranit bolest zad na nějakou dobu, třeba i na půl roku, ale stejně se tato bolest zase objeví, pokud nezměníte něco vy sami v sobě. V každém případně ale ke zlepšení na nějakou dobu dojde. Pomocí energií které posílám se místo zharmonizuje a ozdraví, ale bez nějaké hlubší změny ve vás se disharmonie objeví znovu. Nicméně energie jako takové a jak je používám jdou do hloubky problémů, takže vaše cesta uvědomění si nemusí být zas tak složitá a může přijít automaticky. Jakoby sami od sebe můžete začít přemýšlet a konat jinak i bez „mých rad do života“. Toto se mi ale stává velmi ojediněle a jen při delším působení energií, které posílám. Vše je totiž složitější. Kromě toho, že vás ovlivňují vaše současné postoje, tak působí i výše zmíněná karma (tedy sklízení toho co jsme zaseli) a zrovna tak vás mohou ovlivňovat i energie, které si vůbec nemusíte uvědomovat. V tomto případě energie věcí, ostatních lidí, situací, ale i diskarnátů a jiných entit. Také je si třeba uvědomit, že nelze vše vyléčit, protože to tak nemá být. Také bych ale chtěla podotknout, že v žádném případě nejsem proti léčbě klasickou medicínou. Naopak někdy je samotná pomoc lékaře nezbytná. Rozhodně vás nebudu od návštěvy vašeho doktora odrazovat. A také například neumím zastavit akutní masivní krvácení. Sice mohu dopátrat příčiny, proč k němu došlo, jenže ta je hodně časově vzdálená od probíhajícího stavu. Pokud ale něco dospělo do fáze fyzické, tak se problém a disharmonie táhla delší dobu a co se dlouho disharmonizovalo, nelze odstranit mávnutím proutku, ale opět je potřeba nějaký čas k nápravě. Takže než by se vše odstranilo a harmonizovalo, tak byste vykrváceli a je potřeba akutní pomoc lékaře. Nehledě na to, že ztráta krve, znamená ztrátu chuti k životu. Někdy se stane, že klient nepřijal zodpovědnost za svoje fyzické tělo, což je blok léčby a já moc nemohu pomoci. I když tyto bloky jdou samozřejmě energeticky odstranit, ale i tam funguje vaše uvědomění si. V tomto případě věříte, že pokud onemocníte, tak je to v pohodě, protože vás stejně někdo vyléčí a vůbec si neuvědomujete, že vás nikdo neonemocněl, že jste se onemocněli sami a to velmi dobrovolně a nikdo jiný za vaši nemoc zodpovědnost nenese.

Mohu vám pomoci i s uklidněním se při nějakých jednáních, zkouškách, pomoci vám vyčistit vztah k penězům a finanční energii jako takovou. Vyčistit vztah s rodiči. Téměř cokoli, co považujete za problém. Veškerá má práce, ale ať už řeší jakýkoli váš problém by vás měla nasměrovat k tomu, aby se vám v životě vedlo lépe, aby jste žili s radostí a lehkostí bez obav a bolesti. Nemohu za vás věci konat, ale mohu vám ukázat směr, jak na to a zlehčit cestu. Projít po ní, ale musíte sami.

Nemůžete ode mne očekávat, že po vyčištění problému s partnerem se nerozvedete nebo že se z vás najednou stanou milionáři. Můžete ode mne očekávat, že když ke mně na terapii přijdete a budete spolupracovat a uvědomíte si, tak se na váš problém budete dívat s větší lehkostí. Třeba se rozvedete, ale nebude to tak bolet a  další partner již může být  ten, kterého jste si opravdu vysnili nebo že peníze k vám opravdu začnou postupně přicházet. Někdy změna vašeho cítění situace nastává velmi záhy. Ze zkušenosti vím, že to může být i jen pár dní nebo týden. Někdy je třeba o něco delší čas, jako měsíc, ale ze zpětné vazby vím, že se vše většinou usadí nejdéle do 3 měsíců. Na mně je ukázat vám cestu a pomoci Vám, aby jste ji pochopili a na vás je pak po této cestě jít. Změna je pouze ve vás a vy nesete odpovědnost za své bytí. Nikdo jiný!

Já Vám mohu nabídnout řešení, i zda je dobré se znovu sejít. Ale je zcela na Vás, zda v případných terapiích u mne budete pokračovat. Rozhodnutí nechávám jen na Vás. Někdy se stane, že se můžeme dohodnout na sezení, ale z nějakého důvodu z Vaší strany se omluvíte a nedorazíte nebo terapie neustále odkládáme a překládáme. Stát se to může a je to jen proto, že prostě nenadešel Váš čas ke změně. Nejste z nějakého důvodu připraveni. Nic se neděje. Prostě to tak má být.  Zrovna tak, že se můžeme dohodnout, že se sejdeme znovu za měsíc, či delší dobu, ale  Vy se průběhu tohoto času rozmyslíte, že chcete přijít dříve. Opět je to tím, že jste připraveni na postup dříve. Vše jde rychleji. Nemusíte čekat a pokud cítíte, že se chcete sejít, tak se ozvěte.