Léčba pomocí energií rukama i na dálku, zasvěcení do energií

K této léčbě používám nejen energií, do kterých jsem byla zasvěcená. Z dnešního pohledu na věc ale všeobecně zasvěcení do energií nepovažuji za až tak důležité proto, aby kdokoli mohl energie používat a pomocí nich léčit. Rozhodně bych ale nechtěla, aby to vyznělo jako neúcta k Universu nebo rouhání. Jednoduše jsem začala chápat věci jinak. Při prvním zasvěcení, které bylo do energie Reiki jsem se naučila energie vnímat a pracovat s nimi. Čehopositivity-153761_1280 si všímat, techniku jak pomáhat, co lze, naciťovat se do druhých. Pomohlo mi, se i sama „pročistit“. Dál, jsem v dalších zasvěceních do jiných energií viděla svůj postup, nutný proto, abych se dostala na duchovním žebříčku výše. Čím více jsem se vlastně na tuto myšlenku soustředila, tak přicházela zasvěcení jakoby čistě náhodou. Dále jsem se zdokonalovala a práci s energiemi uzpůsobovala sobě, aby se mi s nimi pracovalo co možná nejpřirozeněji a nejjednodušeji. Dnes již s nimi pracuji úplně jinak než na počátku. Nepotřebuji umět žádné symboly, natož si je vykreslovat v mysli nebo rukama do prostoru. Vše je nyní na bázi myšlenky, přesné definice, co žádám. Samotná zasvěcení už vnímám jako školu jak pracovat a co je možné. Každý v sobě máme určité samoléčebné schopnosti i bez zasvěcení a pokud budeme chtít, náš kanál průtoku energií se může rozšiřovat. Jakou cestu k postupu zvolíme, je na každém z nás. Můžeme se nechat zasvěcovat, většinou vyhledávat na internetu za nemalé částky další a další zasvěcení anebo se můžeme soustředit na sebe a najít sílu k léčbě v sobě. Jak jsem psala, také jsem si prošla obdobím, že jsem vynakládala velké částky do různých zasvěcení, až jsem nakonec dospěla do stadia, kdy to nepovažuji za důležité. Nyní si myslím, že není nutné podstupovat stále nová a nová zasvěcení. Proto je ani nenabízím, ale zase nikomu nevnucuji myšlenku, že se nemá nechat zasvěcovat. Také si myslím, že není pravdou, že čím lepší terapeut, tím více zasvěcení do nejrůznějších energií. Ale opět to nikomu nevyvracím. Na vás záleží, koho si vyberete a ke komu budete mít důvěru. Myslím, že největší síla a láska je v nás samotných.

Energie, se kterými pracuji, používám také při odstraňování bolestí a nemocí. Záměrně píši také, protože většinou tuto metodu kombinuji s dalšími, jako například s prací s kyvadlem, nilským křížem, automatickou kresbou a dalšími. Při samotné léčbě rukama většinou ucítíte teplo v daném místě. Může to být ale také mravenčení. Můj syn je velmi senzitivní a říká, že cítí, jak v něm energie, když na něm pracuji, proudí a postupuje. Já energie cítím rozdílně, podle toho na čem pracuji a v jaké fázi daný problém je. Při léčbě na dálku se u mne nic nemění, jen vy, ty energie, pokud opravdu nejste vysoce senzitivní, necítíte. Práce na dálku i přímo, jsou ale stejně účinné. I když z mého pohledu pro vás může být kontaktní léčba hmatatelnější, protože alespoň cítíte teplo, či jiné okamžité projevy, i když se vás vůbec nedotýkám, ale mám ruce pouze několik centimetrů nad daným místem.

Co se týče samoléčby, již jsem psala výše, že každý tuto schopnost máme více či méně otevřenou. Na každém z nás záleží, jak se k tomu postavíme a tuto schopnost využijeme. Ale musím říci, že účinek léčby závisí vždy na čistotě energií, tedy na naší vnitřní čistotě, a výši našich vibrací. Čím větší čistota, tím vyšší účinek. Proto nedoporučuji, abyste se jen tak rozhodli, že budete léčit i druhé. Respektive se o to pokusili. Pokud s energiemi neumíte pracovat, neznáte určité zákony a jak co funguje, tak byste místo pomoci mohli někomu i ublížit. Váš přenos energie nemusí být tak čistý, jak si myslíte a můžete někomu předat něco, co by mu opravdu mohlo ublížit. Pracuje se zde s Universální energií, přístupnou všem bez rozdílu, je nutné být při této práci opravdu zodpovědným. Pokud chcete někomu pomáhat, nejdřív začněte u sebe, očistěte své myšlenky, postupně se v práci zdokonalujte, čerpejte informace. Pokud máte pomáhat ostatním, tak vám jednou přijde jasný vzkaz, že čas je tu a můžete začít. V tu chvíli ale zjistíte, že hodně věcí cítíte jinak, jste láskyplnější, naučili jste se odpouštět, neodsuzujete ostatní za jejich chyby, ale spíše si uvědomujete, co sami děláte špatně a jiné. Pokud tento pocit změny mít nebudete, tak s největší pravděpodobností ještě váš čas nenadešel.