Automatická kresba

Vyhledání nových pracovních příležitostí a zvyšování kvalifikace: "V současné chvíli je správná chvíle zajímat se a hledat nové pracovní místo. Zároveň, ale není vhodné zvyšovat nyní svoji kvalifikaci studiem. Tato doba nastane až za cca 3/4 roku. Zpočátku bude studium velmi obtížné, ale posléze dojde k ústupu problémů a studium půjde hladce. Také cítění potřeby vzdělávat se je v tuto chvíli spíše přáním, než-li něčím, co je opravdu zamýšleno."

Vyhledání nových pracovních příležitostí a zvyšování kvalifikace: “V současné chvíli je správná chvíle zajímat se a hledat nové pracovní místo. Zároveň, ale není vhodné zvyšovat nyní svoji kvalifikaci studiem. Tato doba nastane až za cca 3/4 roku. Zpočátku bude studium velmi obtížné, ale posléze dojde k ústupu problémů a studium půjde hladce. Také cítění potřeby vzdělávat se je v tuto chvíli spíše přáním, než-li něčím, co je opravdu zamýšleno.”

Automatická kresba, jak ji používám já, je zachycení energií pomocí tužky na papír. Automatická protože nekreslím „rozumem“ a nic neovlivňuji. Položím otázku nebo nastíním situaci, napojím se na dané energie, a kreslím – automaticky. Každá situace, každá věc, bytost má svoje energie, které k ní přicházejí nebo je vysílá. Mohu zjistit v určitém časovém úseku, ať už se jedná o minulost, přítomnost nebo budoucnost, jak tyto energie byly, jsou nebo budou položeny. Lze zjistit jakékoli disharmonie v těle, čakrách, ve vztazích. Prostě cokoli, kdekoli. Také mohu zjistit časový úsek, kdy nastal problém nebo stejně jako při práci s kyvadlem třeba i procentní vyjádření. Například na kolik procent ovlivňuje daný člověk situaci. Moje kresba je spíš změť různých čar, koleček, mašliček a čmrkanců, než aby připomínala nějaký konkrétní obrázek. Jakési abstraktno, kterému rozumím a co umím rozklíčovat. Při kreslení mi ještě přicházejí informace, takže situace se dá i vysvětlit. Někdy začnu řešit nějakou situaci, která se zdá být problémem, a najednou zjistím, že jsem se dostala úplně někam jinam, do jiné situace, k jinému člověku, který ale zásadně ten první problém ovlivnil, či ovlivňuje. Pokud se neodstraní prvotní zdroj negací, tak nejde vyřešit to, co se zdá jako problém aktuální. S nakresleným obrázkem pak mohu pracovat. Odpojovat zdroje negací, transformovat negativní energie v lásku, vyrovnávat disharmonie. Někdy jsou negace tak silné, že na řadu přijde svíčka a oheň a nechám daný obrázek spálit. Vše ale má svůj čas. Někdy může nastat okamžité zlepšení, někdy čištění situace trvá delší dobu. Někdy je třeba odkrýt postupně a vyčistit více vrstev. Je to jak cibule. Sloupnete a odstraníte jednu vrstvu a pod ní je další.

Automatická kresba ale může být i fajn diagnostika sama sebe, když si vezmete papír a barevné pastelky a kreslíte podle srdce, co vás napadne. Můžete se pak podívat na obrázek, co jste nakreslili. Důležitost je v barvách, které jste použili. Každá barva, každý odstín má svůj význam. Jaké jsou tvary, zda jsou rysy ostré, nebo zda se jedná o oblé tvary. Můžete v nich najít vaše obavy, přání. Můžete se i ze svých pocitů „vykreslit“, uvolnit se, zrelaxovat.